วันที่ : 29 /03/2560  
  OTPCOPEC
  หน้าหลักระบบงาน
  เข้าสู่ระบบ
  คู่มือบันทึกข้อมูล
 การตรวจสอบ MacAddress
  ระเบียบ/ประกาศ
 
 
สถิติการเข้าใช้งาน
» 5 กำลังเข้าใช้งาน
» 5 วันนี้
» 46 สัปดาห์นี้
» 1558 เดือนนี้
» 2697 ปีนี้
» 12799 รวมทั้งหมด
 
 

ระเบียบ/ประกาศ


ระเบียบ กช. ว่าด้วยการสนับสนุนโรงเรียนให้มีเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต) เพื่อใช้ในการเรียนการสอน พ.ศ. 2555
ประกาศ สช. เรื่องการจัดทำทะเบียนพัสดุ การกำกับดูแล การยืม การคืน การซ่อมและการชดใช้คืนเครื่อง ฯ และแบบฟอร์มท้ายประกาศ ลงวันที่ 10 พ.ค. 2556


© 2013 Office of the Private Education Commission (OPEC)
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)
319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก ดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 0 2282 6597