วันที่ : 26 /04/2560  
  OTPCOPEC
  หน้าหลักระบบงาน
  เข้าสู่ระบบ
  คู่มือบันทึกข้อมูล
 การตรวจสอบ MacAddress
  ระเบียบ/ประกาศ
 
 
สถิติการเข้าใช้งาน
» 5 กำลังเข้าใช้งาน
» 8 วันนี้
» 43 สัปดาห์นี้
» 350 เดือนนี้
» 3089 ปีนี้
» 13191 รวมทั้งหมด
 
 

ระเบียบ/ประกาศ


ระเบียบ กช. ว่าด้วยการสนับสนุนโรงเรียนให้มีเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต) เพื่อใช้ในการเรียนการสอน พ.ศ. 2555
ประกาศ สช. เรื่องการจัดทำทะเบียนพัสดุ การกำกับดูแล การยืม การคืน การซ่อมและการชดใช้คืนเครื่อง ฯ และแบบฟอร์มท้ายประกาศ ลงวันที่ 10 พ.ค. 2556


© 2013 Office of the Private Education Commission (OPEC)
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)
319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก ดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 0 2282 6597

Warning: Unknown: open(C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/1\sess_2aa393d94765294a98b1fd74ca32e610, O_RDWR) failed: No such file or directory (2) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/1) in Unknown on line 0