วันที่ : 24 /11/2560  
  OTPCOPEC
  หน้าหลักระบบงาน
  เข้าสู่ระบบ
  คู่มือบันทึกข้อมูล
 การตรวจสอบ MacAddress
  ระเบียบ/ประกาศ
 
 
สถิติการเข้าใช้งาน
» 3 กำลังเข้าใช้งาน
» 97 วันนี้
» 1051 สัปดาห์นี้
» 1897 เดือนนี้
» 1897 ปีนี้
» 1897 รวมทั้งหมด
 
 

ติดต่อประสานงานศูนย์ฯ

โทร 02-282-6381 ,02-282-6597 ต่อ 318
E-mail: opectablet@gmail.comการรายงานการซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)


กรอกแบบสำรวจการซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ปีการศึกษา 2555 ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) (กรอกข้อมูลถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2557)
การกรอกข้อมูลในระบบบันทึกข้อมูลการส่งซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) แบบออนไลน์ สำหรับนักเรียนและครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2555
Link:ระบบบันทึกข้อมูลการส่งซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)ออนไลน์ กระทรวง ICT


รายงานการซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ปีการศึกษา 2555 และ 2556 ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน รายงานประจำเดือน
Link:บันทึกข้อมูลการส่งซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)ออนไลน์ สช.


ข่าวสารระบบ

แจ้งรายชื่อศูนย์บริการหลังการขายเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ปีการศึกษา 2556
• โซนที่ 1 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (ภาคกลางและภาคใต้)
•โซนที่ 2 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
•โซนที่ 3 สำหรับครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ภาคกลางและภาคใต้)
แจ้งการอบรมเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับครูโรงเรียนเอกชน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2556 (โซนที่ 3 ภาคกลางและภาคใต้)
โรงเรียน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
การส่งมอบเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ให้โรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร สำหรับนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กำหนดการส่งมอบเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โซน 1 (ภาคกลางและภาคใต้)
ขั้นตอนการดำเนินการจัดสรรและส่งมอบเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ให้โรงเรียนเอกชน ใน เขตกรุงเทพมหานคร สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โซนที่ 1
แจ้งการอบรมการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1 (โซนที่ 1 ภาคกลางและภาคใต้)ครั้งที่ 2
แจ้งการอบรมการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (โซนที่ 2 ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
ตารางการจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โซน 2 (ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
แจ้งการอบรมการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (โซนที่ 1 ภาคกลางและภาคใต้)
ซักซ้อมความเข้าใจการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โซนที่ 1 (ภาคกลางและภาคใต้) และ โซนที่ 2 (ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) พร้อมส่งกำหนดการส่งมอบเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) โซนที่ 2
กำหนดการรับ content ป.3 และ ม.2 ในเขตกรุงเทพฯ
แบบฟอร์มขอนำรายชื่อนักเรียนเข้าสู่ระบบแท็บเล็ต
ขั้นตอนการดำเนินการจัดสรรและส่งมอบเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ให้โรงเรียนเอกชนของสำนักงานคณะ กรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
โรงเรียนที่ไม่มีรายชื่อนักเรียนในการรับเครื่อง เนื่องจากโรงเรียนไม่กรอกในระบบ โซน 3 รับเครื่องวันที่ 18 มิย 57
โรงเรียนที่ไม่มีรายชื่อนักเรียนในการรับเครื่อง เนื่องจากโรงเรียนไม่กรอกในระบบ โซน 3 รับเครื่องวันที่ 19 มิย 57
โรงเรียนที่ไม่มีรายชื่อนักเรียนในการรับเครื่อง เนื่องจากโรงเรียนไม่กรอกในระบบ โซน 3 รับเครื่องวันที่ 20 มิย 57
หนังสือแจ้งกำหนดส่งมอบแท็บเล็ต โซน 3
โรงเรียนเอกชน ที่ได้รับจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) โซนที่ 3 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ขั้นตอนการดำเนินการจัดสรรและส่งมอบแท็บเล็ต
ประกาศ สช.เรื่องการจัดทำทะเบียนพัสดุ การกำกับดูแล การยืม การคืน การซ่อมและการชดใช้คืนฯ
กำหนดการส่งมอบแท็บเล็ตให้โรงเรียนเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร
แนวปฏิบัติแนวปฏิบัติสาหรับโรงเรียน
แนวปฏิบัติสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต
แบบคำขอเพิ่มเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)(กรณีเด็กย้ายเข้า)
แบบฟอร์มขอเพิ่มเครื่อง
แบบคำขอคืนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)(กรณีเด็กย้ายสถานศึกษาหรือลาออก)
แบบฟอร์มขอคืนเครื่อง


© 2013 Office of the Private Education Commission (OPEC)
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)
319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก ดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 0 2282 6597

Warning: Unknown: open(C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/1\sess_2f0ee673017212e1eafdabbdea93f8f6, O_RDWR) failed: No such file or directory (2) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/1) in Unknown on line 0